Vraag antwoord

Kan ik annuleren?

Na bevestiging van de huuropdrachten dient U tenminste 24 uur voor aanvang van de huurtermijn te geschieden, en tot 21 dagen voor levering word 25%. in rekening gebracht.14 dagen voor levering 50%. 7 dagen voor levering 75%. 3 tot 1 dag voor levering 100%. In uitzonderlijke gevallen van overmacht (bijvoorbeeld een sterfgeval) zien wij dit uiteraard door de vingers.

Moet ik me legitimeren?

De huurder of een daartoe gemachtigd persoon dient een geldig legitimatiebewijs paspoort of rijbewijs te tonen bij het afleveren van de goederen

Wanneer moet ik betalen

U dient het bedrag minimaal 3 dagen voor levering per bank naar ons over te maken of contant bij aflevering voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen. Bij betalingen op rekening, dient de factuur binnen 14 dagen voldaan te worden.

Wat als er iets kapot gaat?

Alle breuken, schades en vermissingen, door welke oorzaak ook, zijn voor rekening van de huurder. De gehuurde objecten kunnen in opdracht van de huurder tegen een aanvraag beschikbare premie voor de periode van oplevering tot en met het tijdstip van retour verzekerd worden tegen materiële schade veroorzaakt door o.a.: brand, storm, diefstal, vandalisme, verkeersrisico, ondeskundigheid, menselijk handelen, nalatigheid, eigen gebrek en van buiten komend onheil. In geval van gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis of serie gebeurtenissen voor rekening van de huurder van €150,= en in geval van diefstal, vermissing of verduistering 10% van het schade bedrag met een minimum van €700,=.

Close
Heeft u onze Facebook page al geliked?
Het kan geen kwaad toch?